مسابقات تکواندو شمیرانات در رده سنی نوجوانان برگزار شد و پارمیس پوراحمدی دانش آموز متوسطه یک مجتمع شهید مهدوی در این مسابقات مقام دوم را کسب نمود و مدال نقره گرفت.

tekvando