دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی موفق شدند مقام اول مسابقات شنای منطقه یک را کسب نمایند