گروه نمایش نامه خوانی متوسطه (1) موفق به کسب مقام برتر این رشته در سطح استان شدند.

به امید موفقیت روزافزون تک تک دانش آموزان