براساس جلسات مدون و مصوب مجموعه آموزشی شهید مهدوی، اساس و شالوده کلاس های پیشرفته (advance) در پایه هفتم و هشتم (متوسطه یک) چیده شد و دراین خصوص تصمیم سازی های نهایی صورت گرفت.

برهمین اساس در فاصله سی روز مانده به آغاز سال تحصیلی 98-99  و برای تقویت سطح معلومات دانش آموزان مقطع متوسطه یک،کلاس های (advance) از روز شنبه 2 شهریور آغاز گردید.دانش آموزان پس از پشت سر گذاشتن این کلاس ها در آزمون آنلاین ریاضی شرکت کردند.

آزمون های مذکورمحتوایی و موضوع محور است که از پایه چهارم ابتدایی تا پایه تحصیلی فعلی را شامل می شود. چهارشنبه (6شهریور) خاتمه هفته اول کلاس های  (advance) است. هفته دوم از روز شنبه 9 شهریور آغاز خواهد شد.

متعاقبا نتایج آزمون مذکور به صورت ارزشیابی کیفی با نگاه  موضوع محور به اطلاع اولیا محترم خواهد رسید.