گالری و آمفی تئاتر

گالری (نمایشگاه کارهای هنری) و آمفی تئاتر(تالار آریو)

گالری مجتمع آموزشی شهید مهدوی جلوه گاهی است از تبلور فرهنگ بومی ایران و آخرین های هنر معماری روز.این گالری مساحتی برابر 1000 متر مربع را به خود اختصاص داده و به منظور نمایش گذاردن دست آوردهای هنری دانش آموزان و سایر همسفران مجتمع و آشنا شدن دانش آموزان با هنرمندان بر پا شده است.از ویژگی های این گالری گنبد آن است به ارتفاع 9 متر که با گچ بری سایه ای از هنر معماری و تزئین کاری ایران کهن را به یاد اورده است.

در انتها ساختمان گالری سالن نمایش مجتمع قرار دارد که گنجایش بیش از 400 نفر شرکت کننده را دارد.