روز شنبه مورخ 97/11/13 نوآموزان در پیش دبستان میزبان عروسک هایشان بودند و یک روز شاد را با اهداف ، برقراری ارتباط صحیح ،تقویت عواطف ، همراهی و همکاری و گذشت را در کنار دوستانشان تجربه کردند .