دانش آموزان پایه دهم یک روز شاد و برفی را در مدرسه تجربه  کردند.

photo_2016-11-24_10-57-35

photo_2016-11-24_10-57-43

photo_2016-11-24_10-57-52