بارش برف پاییزی و برودت هوا در شرایطی بر حیاط دبستان دو دخترانه مجتمع آموزشی شهید مهدوی حاکم شد که دانش آموزان این مقطع از فرصت استفاده کردند و یک روز خاطره انگیز را با همکلاسی های خود تجربه کردند.