محفل انس با قرآن روزهای سه شنبه هر هفته با حضور دانش آموزان در نمازخانه دبستان برگزار می شود .