روز جهانی کودک روزی است که برای یادبود و افتخار کودکان شناخته شده است، کشورها و سازمان‌ های بین ‌المللی مختلف روزهای متفاوتی را به عنوان روز کودک اعلام کرده و در آن روز جشن می‌ گیرند.

۱۶مهر برابر با ۸ اکتبر روز جهانی کودک است، روزی که برای همه خاطره انگیز  می باشد.

کودکی کردن و کودکی داشتن و پاکی و شفافی و زلالی و معصومیت کودکی را حفظ کردن و در بزرگی خود قلب کودکانه داشتن آروزیی است که همه افراد جامعه دارند.روز جهانی کودک یاد آور حقوق کودک به همه افراد جامعه است،حقوق کودک خود و همه کودکان جهان،کودکانی که حق طبیعی آنان است که تجربه کودک بودن را در سنین کودکی داشته باشند.

گفتنی است، همزمان با سراسر کشور، برنامه های مختلفی نیز در مقاطع پیش دبستان و دبستان مجتمع آموزشی شهید مهدوی به مناسبت روز کودک برگزار شد.

0 1 02 03 04 05 06 07 08 09