بنا بر تصمیم وزارت آموزش و پرورش کلیه مدارس تهران در روز شنبه(سوم اسفندماه)تعطیل است.برهمین اساس کلیه مقاطع تحصیلی مجتمع اموزشی شهید مهدوی در روز شنبه تعطیل می باشد.