.

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت ناگهانی همکار گرامی “جناب آقای قندی” را به خانواده محترم آن مرحوم و کلیه همکاران تسلیت عرض می نمائیم.
از خداوند بزرگ برای آن مرحوم غفران واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبری جمیل را مسئلت می داریم.

روحش شاد و یادش گرامی باد.