نفرات برتر پایه دهم 

سوفیا پیربابایی-مهراتخمه فروشان -روشا خسروی منش -کتایون محسنی -سارا وجدی

نفرات برتر پایه نهم 

آدرینا عطا-آوا نیرزاخانی-باران نشاط-تبسم حدادی-رضوانه درودی-روشا روحانی-ساغر مرادبان-صوفیا نجفی-نازگل مباشری -هلیا قدرتی

نفرات برتر پایه هشتم

مریم بهروزی فر-آرمیتا رجب زاده –نیکی شاهمیرانی –فاطره صالحیان –آترینا رضایی –نشمیل کلهر –الینا مهرپرور-آرمیتا تجاسم –هستی هاشمی –ناروین طاهری –زهرا غیبی –آریانامثنویی عسل مهدی زاده –دریا بهنام –بهار حکیمی –نیکو مرتضوی –رز ولی زاده