روز دوشنبه مورخ 14/ 11/ 92 کارگاه آموزشی بلوغ و بهداشت پوست و مو با حضور دکتر افخمی و دانش آموزان پایه سوم در مجتمع شهید مهدوی برگزار شد.

image (4) image (6)