این بازدید در راستای دیدار و آشنایی دانش آموزان پایه هفتم با معلمان و دانش آموزان انجام شد . دانش آموزان در فضایی شاد از غرفه های متنوع موزه دیدن کردند.

 

۲۰۱۶۰۹۱۸_۰۹۵۳۳۹

IMG_0577