برگزاری روز شاد ریاضی در دبستان دخترانه

دانش آموزان در این روز با هدف پرورش خلاقیت و درک زیبایی های قوانین ریاضی به بازی و فعالیت های جالب پیرامون دنیای جذاب ریاضیات پرداختند و با نظریه ها و بزرگان این حوزه آشنا شدند و یک روز شاد را در کنار هم کلاسی ها و معلمان خود تجربه کردند .

برگزیده شدن دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه در مسابقه هفته پژوهش

در مسابقه ای که به مناسبت هفته پژوهش توسط پژوهش سرای آسمان برگزار شد دانش آموزان النا امین زاده و  تارا رستمی با موضوع ” تاثیر فناوری نانو بر کاهش الودگی هوا ” و دانش آموزان رها حاجیان و شایلین خلفی با موضوع شوینده های طبیعی در مقابل شوینده های مصنوعی برگزیده شدند .