افتخار آفرینی دختران پایه هشتم در رقابت های بین المللی 0Student Innovation Challenge2020

حفظ محیط زیست و توجه به این امانت الهی از جمله دغدغه هایی است که در مجتمع آموزشی شهید مهدوی همواره به آن توجه می شود. دغدغه ای که دانش آموزان خلاق این مجتمع را برآن داشت تا با دیدگاه های تازه و بکر در مسابقه ایده ها ی خارج از چارچوب بین‌المللی با عنوان […]