هفته ادبیات و تقدیر از ادیبان -متوسطه 1

گزارش هفته ادبیات Literature Week Day Report مراسم بزرگداشت ادیبان ایرانی در هفته ادبیات مورخ 18/9/97و21/9/97 با هدف مهارت برقراری ارتباط و کسب مهارت فن بیان دانش آموزان در مقطع متوسطه 1 برگزار شد. اجرای مراسم به شرح ذیل : 1-اجرای   نقالی (رستم و اسفندیار ) پایه هشتم 2-همنوازی دانش آموزان پایه هشتم 3-مناظره پروین […]