پذیرش دانش‌آموز در رشته علوم انسانی سال تحصیلی 99-98

مجتمع آموزشی شهید مهدوی در سال تحصیلی آینده، تعداد محدودی دانش آموز با آزمون ورودی در رشته علوم انسانی(پایه دهم) را ثبت نام خواهد کرد. شرایط پذیرش : معدل نیم سال اول پایه نهم حداقل 19/50 نمره دروس ریاضی،ادبیات و عربی حداقل 19 انضباط 20 جهت تکمیل فرم پیش ثبت نام به صفحه پذیرش دانش […]