اجرای «طرح ایران مهارت» در مجتمع آموزشی شهید مهدوی

«طرح ایران مهارت» با هدف توسعه و تقویت فرهنگ کار و مهارت آموزی دانش آموزان در مجتمع آموزشی شهید مهدوی اجرا می شود در جلسه کارگروه تخصصی طرح «ایران مهارت»  که یکشنبه 6 آبان ماه، با حضور مدیران آموزشگاه های فنی و حرفه ای شهر تهران در مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار شد، چگونگی اجرای […]