برگزاری بازارچه خیریه

همزمان با نزدیک شدن به روزنیکوکاری و روزهای پایانی سال، مجتمع آموزشی شهید مهدوی به رسم هر سال و با هدف آموزش و ترویج فرهنگ یاری رسانی به همنوع،اقدام به برگزاری بازارچه خیریه می‌کند که درآمد حاصل دست سازه های دانش آموزان که در مدرسه آموخته اند به نفع دانش آموزان و افراد نیازمند مصرف می […]