بازارچه ای با طعم مهربانی

کسی نیک بیند به هر دو سرای            که نیکی رساند به خلق خدای در آستانه سال نو و طبق روال هر سال بازارچه خیریه مجتمع آموزشی شهید مهدوی روز جمعه مورخ 96/12/18 برپا شد؛ این بازارچه که با همکاری و همیاری دانش آموزان تشکیل شد شامل غرفه های صنایع دستی ، آثار […]