برگزاری آزمون دلف پریم

به اطلاع می رساند آزمون فرانسه دلف پریم پنجشنبه و جمعه 22 و 23 فروردین 98 در سه سطح به شرح زیر در مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار می گردد: آزمون کتبی: پنجشنبه 22 فروردین 98: A2 سطح  ساعت 9 الی 10:40 A1.1 ساعت 11 الی 11:45 سطح A1 ساعت 11 الی 12:20 سطح آزمون […]