برگزاری مراسم روز جهانی سلامت روان

سلامت روانی و زندگی را خوب زندگی کردن (نیک زیستی)یکی از مهم ترین اهداف فردی و اجتماعی همه ماست. از این رو، سازمان جهانی بهداشت، 10 اکتبر(18 مهرماه) را به عنوان «روز جهانی سلامت روانی» نامگذاری کرده است. به رسم سالانه، همراه با این مناسبت ارزشمند، جشن پاییزی نیک زیستی در روز جهانی سلامت روانی […]