برگزاری مراسم شب یلدا

مراسم بلندترین شب سال با سبک و سیاق سنتی در مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار شد به مناسبت فرا رسیدن شب یلدا این سنت باستانی و ایرانی زیبا، و همچنین آشنا نمودن دانش آموزان با سنت پسندیده و نیکوی صله رحم و آموزش مهارت‌های زندگی،جشن های متنوعی در همه مقاطع مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار […]