برگزاری محفل انس با قرآن

دانش آموزان دبستان با شرکت در محافل انس با قرآن آیاتی از سوره های قرآن را قرائت کرده وبا تر جمه وتفسیر آن آشنا میشوند.