برگزاری جلسه اولیا مقطع یازدهم و دوازدهم

جلسه معارفه کادر و ارائه برنامه ها و کلیات سال تحصیلی پیش رو مقطع یازدهم و دوازدهم  باحضور اولیای مقطع، مدیرعامل،مدیر مجتمع، مدیر مقطع و همچنین مشاورین هر دو پایه انجام شد. در این جلسه مدیران برنامه های تدوین شده سال تحصیلی 98-99 را مورد تحلیل قرار دادند. اولیای مقاطع نیز به طور جداگانه با […]