سومین جلسه کمیته راهبردی سلامت برگزارشد

 سومین جلسه کمیته راهبردی سلامت مجتمع آموزشی شهید مهدوی طبق برنامه قبلی سه شنبه(8 مرداد) برگزارشد. این جلسه با حضور پزشکان،متخصصان و صاحبنظران حوزه سلامت  در سالن کنفرانس یک مجتمع آموزشی شهید مهدوی برپا گردید.  در این جلسه  موضوعات مسائل جسمی، روحی و روانی نوجوانان در دوران بلوغ مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. […]