موفقیت دختران دبستان در مسابقات بین المللی مقاله نویسی

کوچک هستند اما تفکرات بزرگ دارند. دخترانی که با قلم خود ودر مصاف با رقبای بین المللی توانستند بدرخشند و عنوان نخست را در مسابقات مقاله نویسی کسب کنند. در خشش نویسنده های کوچک (ویانا سجادی و مانترا پوراحمدی) را در مسابقات بین المللی مقاله نویسی با موضوع” sustainable living” تبریک می گوییم.

قهرمانی تیمی دختران شطرنج باز دبستان یک در رقابت های آنلاین شمیرانات

نخستین دوره رقابت های شطرنج آنلاین منطقه یک آموزش و پرورش (شمیرانات) ویژه دانش آموز دوره اول دبستان برگزار شد. دراین رقابت ها ،دختران باهوش مجتمع آموزشی شهید مهدوی با کسب 162 امتیاز گوی سبقت را از رقبا ربودند و در بخش تیمی عنوان نخست را به دست آوردند. در بخش انفرادی نیز مایا میهن […]

در بحران های بزرگ، انسان های بزرگ به وجود می آیند

در شرایط بحرانی موجود مستاصل نشدیم و ازآن به عنوان یک فرصت نگاه کردیم. فرصتی که باعث شد تا پتانسیل خود را در آموزش های مجازی نیزتقویت کنیم. چراکه دربرابر تک تک والدین و دانش آموزان خود را متعهد و مسئول می دانیم و به این عهد خود تحت هر شرایطی پایبندیم. مدیر عامل مجتمع […]