بررسی شیوه های نوین یادگیری/ودادی:مجتمع مهدوی در ارائه شیوه های تدریس پیشتاز است

((دکتر ودادی؛پژوهشگر و استاد دانشگاه در حوزه مدیریت و آموزش های مجازی)) امروزه مهمترین دغدغه‌ نظام آموزش ، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه ‌های فكری در جامعه برپایه دانایی ‌محوری است. تحقق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از ‏نقش و كاركرد مدارس و ورود فناوری های روز به عرصه نهادهای […]