آغاز نیمه دوم سال تحصیلی درمقطع متوسطه دو

يک درخت ميتواند شروع يک جنگل باشد يک شمع مي تواند پايان تاريکي باشد يک واژه ميتواند بيانگر يک هدف باشد و امروز برای دختران ما در شروع نیمه دوم سال تحصیلی 98-99 مي تواند آن “يک” باشد. دخترانی مصم و سخت کوش که برای رسیدن به قله آمال و آرزوهایشان با کلمه خستگی بیگانه […]