کارگاه اخلاق و مهارت های اجتماعی ویژه مقطع دبستان برگزار شد

درپی برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف در مجتمع آموزشی شهید مهدوی، کارگاه اخلاق و مهارت های اجتماعی ویژه همکاران مقطع دبستان نیز برگزارشد. دراین کارگاه آموزشی دکتر رافعی به اهمیت تربیت انسان های فرهیخته با اخلاق، تاکید و نیاز امروز جامعه را معلمانی موثر در آموزش اخلاق و مهارت ها بیان کرد. وی همچنین به […]

کارگاه آموزش کمک های اولیه ویژه معلمان و کارکنان مجتمع آموزشی شهید مهدوی

تعداد زیادی از بیماران و مصدومان به دلیل تاخییر در دریافت درمانهای پزشکی و یا عدم آگاهی حاضرین در صحنه حالشان وخیمتر می شود. در برخی مواقع نیز اقدامات اشتباه اطرافیان بیمار که با کمک های اولیه آشنایی ندارند منجر به بدتر شدن حال مصدوم و بیمار می شود. برهمین اساس افزایش سطح اگاهی در […]