پیش دبستان در بازدید از موزه زمان

نوآموزان پیش دبستان در روزهای 24 و 25 فروردین ماه جهت آشنایی بیشتر ازدرک مفهوم گذززمان از موزه ی تماشاگه زمان بازدید کردند و دریافتند در طول گذر زمان روند ساخت ساعت و محاسبه ی زمان در یک روز چه تغییراتی ایجاد شده است؛نوآموزان با انواع ساعت آشنا شدند .