برگزاری جشن نوروز در پیش دبستان

بهار با عطر بنفشه ها آغاز شد، پرنده ها در آسمان آبی بال و پر گشودند و باغچه ها گل ها را در بر کشیدند،نوآموزان پیش دبستان بهار را به مهربانی سلام کردند و نوروز را به صحنه کشاندند.