اردوی برون استانی شهر یزد

طبق روال سال های گذشته و به منظور تکمیل فعالیت های آموزشی و پرورشی امسال هم اردوی برون استانی یزد برای دانش آموزان پایه نهم برگزار شد؛ در این بازدید دانش آموزان با آثار باستانی و اماکن تاریخی ارزشمند این شهر آشنا شدند و با خاطره ای فراموش نشدنی و تجربه ای تازه بازگشتند.