صبح امروز در مجتمع شهید مهدوی با حضور معلمین و مسئولین مقطع ، با برگزاری برنامه صبحگاهی و سخنرانی جناب آقای علم الهدی سال تحصیلی جدید آغاز شد.

 

_MG_5970

 

 

_MG_5952