96-10

 

برای اطلاع از شرایط ثبت نام و تکمیل فرم پیش ثبت نام لطفا به صفحه پذیرش دانش آموزان مراجعه بفرمایید.