به منظور مقابله با کم خونی فقرآهن , طرح آهن یاری از تاریخ 18/ 11/ 93 در مجتمع آموزشی شهید مهدوی آغاز گردید.این طرح که همزمان با ارائه آموزشهای تغذیه ای سالم برای دانش آموزان پایه ششم ومقطع متوسطه یک و دو میباشد با هدف پیشگیری از ابتلا به کم خونی است.در این طرح که هفته های متوالی ادامه دارد دانش آموزان بصورت هفتگی قرص آهن را دریافت می نمایند.