روز یکشنبه مورخ 92/9/10 مانور سراسری زلزله در مقطع دبیرستان برگزار گردید.

IMG_4554

IMG_4552