روز یکشنبه مورخ 92/12/25

دانش آموزان پایه اول و تعدادی از دانش آموزان پایه دوم همراه با مربیان خود به اردوی تفریحی کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی رفته و اوقات خوشی را در کنار هم سپری کردند.

IMG_4935