روز شنبه مورخ 92/7/13

دانش آموزان پایه دوم دبیرستان روز شنبه همراه با مربیان خود به اردوی تفریحی یک روزه دماوند رفته و در کنار هم اوقات خوشی را سپری کردند.

IMG_4347

IMG_4351