جلسه ویژه اعضای شوراهای دانش آموزی مدارس به منظور انتخاب گروه ده نفره مشاوران جوان ریاست منطقه یک آموزش و پرورش در کانون رضوان برگزار شد و نیوشامباشری دانش آموز دوم دبیرستان و عضو فعال شورای دانش آموزی دبیرستان شهید مهدوی بعنوان عضو گروه مشاوران جوان انتخاب شد.
دانش آموزان برگزیده برای شرکت در انتخابات مجلس دانش آموزی کشور معرفی شدند

.نیوشا