کف پای صاف

هنگامی که تمام ناحیه کف پا در هنگام ایستادن در تماس با زمین قرار گرفته یا نزدیک به زمین باشد آن را صافی کف پا می نامند . در نتیجه این مشکل ، هیچ انحنا پا قوس مشخصی در کف پا وجود ندارد. این مشکل با توجه به شدت صافی کف پا می تواند سطوح مختلفی از علایم و ناتوانی ها را برای فرد به همراه داشته باشد.

رایج ترین علائم صافی کف پا عبارت اند از :

 • درد مچ پا (قسمت داخلی ) که گاهی با تورم نیز همراه است
 • خستگی زود رس
 • درد پا به طور کلی
 • درد قوس کف پا
 • درد عضله ساق پا
 • درد زانو
 • درد مفصل ران
 • درد پشت و کمر
 • درد قسمت پایین پا
 • افراد دارای کف پای صاف از خشکی یک یا هر دو پا رنج می برند.
 • کفش ها به شیوه متفاوتی ساییده می شوند.

درمان

1-استفاده از کفی طبی ، صندل و کفش طبی

2-فیزیوتراپی ،آموزش ورزش ها و حرکت های اصلاحی توسط فیزیوتراپیست

با توجه به اهمیت تشخیص به موقع صافی کف پا این معاینات در روزهای دوشنبه و سه شنبه  مورخ 5 و 6 دی ماه در دبستان شهید مهدوی انجام شد.

photo_2016-12-27_14-17-49 photo_2016-12-27_14-17-13