روز های دوشنبه و شنبه مورخ 9 و 14 اسفند ماه دانش آموزان پایه ششم با هدف بازاندیشی عقاید و ارزش ها از موزه استاد فرشچیان بازدید کردند .

IMG_1648 IMG_1647