دانش آموزان پایه هشتم (کلاس 8/1 و 8/4) مقطع متوسطه یک در روز یکشنبه مورخ 1394/8/24 به همراه مربیان خود از باغ موزه مینیاتور واقع در خیابان جانبازان غربی  بازدید نمودند. در این باغ موزه،  بعضی از  بناهای تاریخی ایران در اندازه مینیاتوری در معرض دید بازدید کنندگان است .

IMG_0911 IMG_0920