روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 10 و 11 بهمن ماه دانش آموزان پایه پنجم دبستان از سازمان جهانی یونسکو بازدیدی به عمل آوردند . هدف از این بازدید آشنایی دانش آموزان با سازمان جهانی یونسکو ، وظابف آن و تعامل بین جوامع بود .