روز چهارشنبه مورخ 93/7/30

دانش آموزان پایه سوم رشته ی ریاضی مقطع متوسطه 2 به همراه مربیان و معاونین خود از دانشگاه صنعتی شریف دیدن کردند.

IMG_5216

IMG_5130

IMG_5175