در مسابقه بسکتبال بین تیم های دبستان شهید مهدوی و تیم سیمین باشگاه انقلاب ، تیم شهید مهدوی با نتیجه 18-48 به برتری دست یافت .