“زنگ شادابی و نشاط ” یک طرح نو و خلاقانه برای شادابی و رفع خستگی و نشاط هر چه بیشتر دانش آموزان است که روزی سه بار بطور اتوماتیک نواخته می شود و دانش آموزان در  کلاسهای درس از پشت میز و صندلی خود بلند می شوند و همه با هم بمدت 2 دقیقه حرکات کششی انجام می دهند.