در روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه دانش آموزان پایه دهم به همراه مربیان خود از باغ گیاه شناسی دیدن نمودند.

photo_2017-05-02_10-14-45 photo_2017-05-02_10-15-01 photo_2017-05-02_10-14-58photo_2017-05-02_10-14-35